Naša spoločnosť zabezpečuje dopravné a špedičné služby v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave tovaru.

Celovozové, nadrozmerné prepravy, prepravy vozidlami bez plachty, dokládky, zbernú službu a iné na základe potrieb zákazníka. Snažíme sa čo najrýchlejšie, ale najmä ekonomicky najvýhodnejšie prepraviť tovar podľa požiadaviek našich zákazníkov. Máme dlhoročné pracovné skúsenosti z domácich a zahraničných dopravných a špedičných firiem.

MP ŠPED spol. s r.o. je dynamická spoločnosť spoločnosť v oblasti dopravy a špedície., ktorá pružne reagovala na súčasné trhové podmienky, hospodársku a ekonomickú situáciu doma aj v zahraničí.
Naši zamestnanci majú viac než desaťročné bohaté skúsenosti v doprave, ktorí Vám radi poradia to najlepšie riešenie dopravy, ako aj ekonomicky najvýhodnejšie.
Spoločnosť zamestnáva špecializovaných odborníkov na dané oblasti a dáva im možnosť realizácie a profesionálneho rastu. Jedným z nosných pilierov spoločnosti sú oblasti zasielateľstva, služieb v doprave, sprostredkovania a realitnej činnosti.


Našou prioritou je včasné a bezpečné doručenie zásielok, snaha eliminovať a zmierňovať problémy súvisiace s medzinárodnou dopravou.
Preferujeme trvalú spolupráci s klientmi i dopravcami a pravidelne aktualizujeme databázu poistenia našich zmluvných dopravcov.
Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti zasielateľa.
Disponujeme širokospektrálnym univerzálnym vozovým parkom, ktorého databáza obsahuje viac než 3000 dopravných spoločností z celého sveta.

Hlavným cieľom je spokojnosť našich zákazníkov
Hlavným motorom je spokojnosť a odborný rast našich zamestnancov a spolupracovníkov
Hlavným mottom je kvalita práce
Hlavnou ideou je rozširovanie a zdokonaľovanie našich služieb