Naša spoločnosť poskytuje komplexné zasielateľské služby.

vnútroštátnu cestnú nákladnú prepravu
medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu
zasielateľstvo
obstarávanie prepráv nevyžadujúcich celé vozidlo, formou dokládky
(systém čiastočných preprav využíva princíp optimálneho vyťaženia ložnej plochy vozidla. Zákazník tak platí len za prepravu svojej zásielky)
zberná služba
riešenie logistiky z výroby až ku konečnému spotrebiteľovi
ťažká, nadrozmerná a špeciálna preprava
preprava ADR zásielok
prepravné poistenie
vykládku a nakládku tovaru
zastihnuteľnosť nášho tímu aj mimo pracovných hodín
informovanie o cenách do 20-tich minút od cenového dopytu
odborné poradenstvo